FAQ

  • Երևան քաղաքում առաքում պատվիրելիս հնարավոր է գրանցել պատվերը՝ 1-3 զույգ: ՀՀ մարզերում առաքում պատվիրելիս հնարավոր է գրանցել պատվերը՝ 1-3 զույգ:

  • Ապրանքի արժեքին կավելանա առաքման համար 1000 դրամ սահմանված պարտադիր վճար
    1. եթե պատվիրվող մոդելը զեղչված է  60%-80%:

    2. եթե պատվիրվող մոդելի գինը չի կազմում կամ գերազանցում  10.000 դրամ և ավելի: