FAQ

  • Երևան քաղաքում առաքում պատվիրելիս հնարավոր է գրանցել պատվերը՝ 1-3 զույգ: ՀՀ մարզերում առաքում պատվիրելիս հնարավոր է գրանցել պատվերը՝ 1-3 զույգ:

  • Ապրանքու արժեքին կավելանա առաքման համար սահմանված պարտադիր վճար, եթե այն պատվիրված է արտերկրից: 
    Նշված դեպքում առաքանին ուղարկվում է Հայ Փոստով: